”Att alla människor
får komma till tals,
det för mig är det
fria ordet”

Marcus Kilander,
Tack lead

”Att alla människor
får komma till tals,
det för mig är det
fria ordet”

Marcus Kilander,
Tack lead

Marcus Kilander,
Tack lead

”Att alla människor
får komma till tals,
det för mig är det
fria ordet”

Marcus Kilander,
Tack lead

”Att alla människor
får komma till tals,
det för mig är det
fria ordet”

Marcus Kilander,
Tack lead

”Att alla människor
får komma till tals,
det för mig är det
fria ordet”

Marcus Kilander,
Tack lead